malastandardduza
Start RLKS 2014-2020 Nabory wniosków
Nabory wniosków
Komunikat dotyczący generatora wniosków PDF Drukuj Email

W związku z przekazaną przez Agencję Rezstrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacją o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu nie zalecamy korzystania z tego narzędzia do odwołania.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 09:05

SKM C224e16122309020 0001 SKM C224e16122309021 0001SKM C224e16122309022 0001

załącznik nr 1 do ogłoszenia - obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia

załącznik nr 2 do ogłoszenia - lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

załącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

załącznik nr 4 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

załącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór biznesplanu

załącznik nr 6 do ogłoszenia - informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

załącznik nr 7 do ogłoszenia - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

załącznik nr 8 do ogłoszenia - zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

załącznik nr 9 do ogłoszenia - wzór umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

załacznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 4 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 5a do umowy o udzielenie wsparcia

Informujemy, że po opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków pojawił się nowy wzór umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Poniżej znajdują się aktualne wzory dokumentów:

załącznik nr 9 do ogłoszenia - wzór umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 4 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 5a do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 10 do ogłoszenia - wzór formularza wniosku o płatność

załącznik nr 11 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o płatność

załącznik nr 12 do ogłoszenia - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

link do generatora wniosków

 
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Petrykowska   
poniedziałek, 12 grudnia 2016 10:55

scmf30-1161212113100 0001  scmf30-1161212113101 0001  scmf30-1161212113200 0001

 

załącznik nr 1 do ogłoszenia - obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

załącznik nr 2 do ogłoszenia - lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

załącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

załącznik nr 4 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

załącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór biznesplanu

załącznik nr 6 do ogłoszenia - informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

załącznik nr 7 do ogłoszenia - wzór formularza wniosku o płatność

załącznik nr 8 do ogłoszenia - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

załącznik nr 9 do ogłoszenia - instrukcja wypełniania wniosku o płatność

załącznik nr 10 do ogłoszenia - wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami:

załącznik do umowy o udzielenie wsparcia

załącznik nr 11 do ogłoszenia - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

link do Generatora wniosków

 
Dokumenty aplikacyjne na wdrażanie operacji w ramach działania LEADER PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Petrykowska   

Dokumenty aplikacyjne w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obowiązujące od 3 września 2016r.

wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

generator wniosku

biznesplan

informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

projekt umowy o przyznanie pomocy

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 3 do umowy

załącznik nr 4 do umowy

załącznik nr 5 do umowy

załącznik nr 5a do umowy

wniosek o płatność

instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty aplikacyjne na‚ operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? obowiązujące od 3 września 2016r.

wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

generator wniosku

biznesplan

informacje pomocniecze przy wypełnianiu biznesplanu

projekt umowy o przyznanie pomocy

załącznik do umowy o przyznanie pomocy

wniosek o płatność

wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 
Harmonogram naborów wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Petrykowska   

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na lata 2016 - 2023:

harmonogram

 


Strona 6 z 7
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa