malastandardduza
Start Projekty Mocna pozarządówka
Mocna Pozarządówka PDF Drukuj Email

MOCNA POZARZĄDÓWKA - PUNKT WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców (członków organizacji pozarządowych) z terenu gminy Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Żnin na rzecz samoorganizacji i tworzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji.
Cele szczegółowe to:
- profesjonalizacja organizacji pozarządowych,
- zwiększenie roli tych organizacji w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego.

Grupa docelowa projektu.

Odbiorcami projektu są przedstawiciele organizacji społecznych z terenu 5 gmin należących do LGD Pałuki ? Wspólna Sprawa.


DZIAŁANIA


Promocja projektu

Ogłoszenia o projekcie na stronach www: lokalnej grupy działania, urzędach gmin zrzeszonych w LGD, Starostwa Powiatowego w Żnine, talicach ogłoszeń wymienionych urzędów, w prasie lokalnej. Zaproszenia na działania rozsyłane drogą mailową. Informacje o projekcie ? przebieg i rezultaty umieszczane na bieżąco na stronie LGD.


Szkolenia dla NGO

Przeprowadzonych zostanie 18 godzin szkoleń ujętych w następujące bloki tematyczne:
1. Fundusze zewnętrzne dla organizacji pozarządowych.
2. Pisanie wniosków z zakresu pożytku publicznego, w tym na działalność z zakresu edukacji.
3. Pisanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - małe projekty.
4. Pisanie wniosków o dofinansowanie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
5. Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowej.
6. e-edukacja oraz przygotowywanie wniosków na komputerze.

‚ Zakres tematyczny szkoleń to m. in. Przeglądanie stron w internecie, wyszukiwanie informacji, obsługa formularzy wniosków.


Indywidualne doradztwo eksperckie dla organizacj
i

Porady prowadzone przez doradców z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania zasobami ludzkimi i finansami, księgowości, pozyskiwania środków, oceny projektów, monitoringu i ewaluacji.

Zakres doradztwa obejmie:
- planowanie projektów edukacyjnych: pomysł, projekt, źródła finansowania, wniosek i jego elementy, różnicowanie źródeł dotacji dla NGO, ewaluacja projektów i działań, założenie organizacji pozarządowej,
- księgowość: ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, podatku VAT, sporządzanie rachunków wyników i strat, bilansu, budżetu, prowadzenie bieżącej dokumentacji kasowej, bankowej, rozliczanie dotacji,


Konferencja z udziałem partnerów społecznych, gospodarczych i samorządowych

Zagadnienia poruszane na konferencji związane będą z funkcjonowaniem i rolą organizacji pozarządowych w samorządzie lokalnym, profesjonalizacji działań trzeciego sektora, działania NGO na rzecz edukacji na obszarach wiejskich.


Zakładane rezultaty po przeprowadzeniu projektu

Dzięki przeprowadzeniu projektu uczestnicy szkoleń osiągną następujące rezultaty:

- nabędą kompetencje w planowaniu projektów i pozyskiwaniu na nie finansów,
- nabędą umiejętności w zakresie zarządzania organizacją i jej finansami,
- nabędą kompetencji w zakresie wypełniania aplikacji grantowych,
- zwiększy się ich motywacja do prowadzenia działań w zakresie edukacji.

‚ W wyniku przeprowadzenia projektu nastąpi również wzrost motywacji uczestników projektu do przeprowadzenia działań z zakresu edukacji oraz wzrost roli LGD w środowisku lokalnym poprzez podniesienie jakości podejmowanych decyzji, podniesienie jakości zarządzania i wzmocnienie kapitału społecznego.

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa