malastandardduza
Start o LGD Członkowie
Członkowie PDF Drukuj Email

LGD liczy obecnie 134 członków z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.
Członkowie LGD dzielą się na: członków zwyczajnych i wspierających.

Członkiem zwyczajnym LGD może być:

1) pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach;
  • działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania;wyraża wolę stałej współpracy z LGD;posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży deklarację członkowską.

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę lub decyzję organu stanowiącego, zawierającą:

  • deklarację przystąpienia do LGD;
  • wskazanie osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną w LGD lub osobę upoważnioną do wykonania uchwały lub decyzji;
  • członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wyrażająca wolę stałej współpracy z LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Aby zostać członkiem LGD należy złożyć deklarację przystapienia do LGD
Deklaracja członkowska + klauzula (aktualizacja 21.11.2018r.)
Załącznik do deklaracji członkowskiej

Zapraszamy do wspólnego działania!

Lista członków LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa