malastandardduza
Start
Zapraszamy do udziału w Projekcie: „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 lutego 2019 12:50

Prezes Spółki Centrum Edukacyjne Żelazna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie outplacementowym pt. „Nie dla Zwolnienia, Tak dla Zatrudnienia”.  

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zostały zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, oraz  pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem. Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Każdy uczestnik powinien spełnić powyższe kryteria.

W ramach Projektu Uczestnicy mogą otrzymać następujące wsparcie:
- poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
- poradnictwo psychologiczne,
- indywidualne pośrednictwo pracy,
- szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji
- staże zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie oraz dodatek relokacyjny.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie; Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe.  Nr umowy od dofinansowanie RPKP.08.05.02-04-0129/17-00. Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania lub powrotu do zatrudnienia 90 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement w okresie od 2018-07-01 do 2020-04-30.

Zapraszamy

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa