Nordic Walking Drukuj

Lokalna Grupa Działania Pałuki ? Wspólna Sprawa zaprasza do przemierzania tras nordic walking na Pałukach! Dla naszych mieszkańców i turystów oddaliśmy do użytku pięć tras o łącznej długości blisko 30 kilometrów. Pierwsza trasa biegnie z Marcinkowa Górnego do Biskupina. Druga trasa prowadzi spod Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie przez Huby Gąsawskie i kończy się w Gąsawie przy skrzyżowaniu ulicy Parkowej i Jeziornej. Trzecia trasa rozpoczyna się w Rogowie w okolicach kościoła pw. Św. Doroty i prowadzi przez Niedźwiady i Rzym z powrotem do Rogowa. Czwarta trasa rozpoczyna się w Łabiszynie za drogą wojewódzką nr 253 idąc od ulicy 3-Maja, prowadzi cały czas leśnym duktem mijając po drodze jeziorko Borowno, aż do skrzyżowania z drogą powiatową w okolicy Smerzyna. Piąta, ostania trasa rozpoczyna się w Żninie przy korcie tenisowym i wiedzie przez Skarbienice, Wenecję Górną do Wenecji Dolnej kończąc swój bieg przy Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Na każdej trasie znajdują się tablice informacyjne oraz wiaty turystyczne ze stołami i ławkami służące do odpoczynku. Ścieżki nordic walking zostały wytyczone i oznakowane w ramach projektu współpracy pn. ?Piechota przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki?współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?.

Opis trasy nr 1 "Piechotą z Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa dookoła Gąsawy"

Mapa trasy nr 1

Opis trasy nr 2 "Piechotą z Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa do Biskupina"

Mapa trasy nr 2

Opis trasy nr 3 "Piechotą z Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa ze Żnina do Wenecji"

Mapa trasy nr 3

Opis trasy nr 4 "Piechotą z Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa przez rogowskie lasy"

Mapa trasy nr 4

Opis trasy nr 5 "Piechotą z Lokalną Grupą Działania Pałuki - Wspólna Sprawa przez łabiszyńskie lasy"

Mapa trasy nr 5