Norweski - Rozwój LGD Drukuj

tytuł projektu: Rozwój instytucjonalny Lokalnej Grupy Działania PAŁUKI-WSPÓLNA SPRAWA

Okres realizacji: czerwiec 2009 ? czerwiec 2010

Streszczenie projektu:
Projekt przewiduje prowadzenie Akademii NGO - cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w LGD oraz innych chętnych z terenu Pałuk z zakresu zarządzania organizacją, pozyskiwania środków, przepisów prawa dla NGO oraz doradztwa indywidualnego dla przedstawicieli NGO z zakresu z zakresu zarządzania i fundraisingu w NGO, księgowości, prawa administracyjnego. Projekt promuje partnerstwo trójsektorowe i podsumowaniem projektu jest forum partnerów z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie: 48 680,00 zł
Żródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Komponent "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"