Posiedzenie Rady - wybór operacji Drukuj
wtorek, 29 listopada 2011 09:27

W dniu 1.12.2011 odbędzie sie posiedzenie Rady LGD, podczas którego zostaną rozpatrzone odwołania od decyzji Rady LGD.

Porządek obrad Rady LGD w dniu 1.12.2011 r.

1.‚ ‚ ‚ Powitanie.

2.‚ ‚ ‚ Stwierdzenie quorum.

3.‚ ‚ ‚ Wybór protokolanta, Komisji skrutacyjnej.

4.‚ ‚ ‚ Przedstawienie odwołań złożonych w ramach naboru ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw? oraz ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

5.‚ ‚ ‚ Dyskusja.

6.‚ ‚ ‚ Podjęcie uchwał w sprawie wyboru‚ operacji‚ do realizacji.

7.‚ ‚ ‚ Wolne głosy.

8.‚ ‚ ‚ Zakończenie.