malastandardduza
Start RLKS 2014-2020 Nabory wniosków Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 września 2018 09:40

paluki stopka PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 18 września 2018 r. do 1 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit środków w ramach naboru: 1 126 082,20
Maksymalna kwota wsparcia:  300 000,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł
Intensywność pomocy:
- max 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji  realizowanych przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
- max 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
- max 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych typów operacji i wnioskodawców podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej i organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli ubiega się o pomoc w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.
Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
3. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)
    wzrór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx)
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielorotnego wypełniania (.xlsx)
4. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
5. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
5.1 załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia
5.2 załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia
5.3 załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia
5.4 załącznik nr 3a do umowy o udzielenie wsparcia
6. wzór formularza wniosku o płatność (.pdf)
6. wzór formularza wniosku o płatność (.pdf)
    wzór formularza wniosku o płatność (.xlsx)
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
    dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)
7. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
8. formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
9. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR - wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
10. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy.

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa